Conceptloos beoogt het onderwijzen en verspreiden van de filosofie van non-dualiteit